Реферати статей

Реферати статей—ЗТУ № 6-2006

УДК 656.2
Економіко-технологічні та фінансові засади на етапі становлення Українських залізниць / Гурнак В.М., Гурнак М.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 3—7.
Розглянуто історичні передумови, а також політичні й економічні фактори, що визначили шлях становлення і розвитку Українських залізниць і впливають на їх майбутнє.

УДК 656.001.12/.18
У нас багато чого змінилося / Мостовий М.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 8—10.
Розглянуто особливості роботи Львівської залізниці, розвиток залізничних комунікацій, впровадження сучасних перевізних технологій, покращення сервісу на залізничному транспорті, облаштування прикордонних залізничних переходів, особливості реформування галузі, питання соціального захисту залізничників.

УДК 656.001.12/.18
Реформування державної залізниці — це об’єктивна реальність / Болоболін С.П. // Залізнич. транспорт України. — 2006.— № 6.— С. 10—11.
Розглянуто особливості взаємодії Одеської залізниці з морськими торговельними портами, а також питання, пов’язані з переоцінкою та оновленням основних фондів, набуттям прав власності на об’єкти залізничної інфраструктури.

УДК 656.001.12/.18
Шляхом оновлення / Остапчук В.М. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 12—14.
 Розглянуто підсумки розвитку Південної залізниці, зокрема, динаміку фінансово-економічних показників, автоматизацію процесу перевезень, модернізацію рухомого складу, впровадження нових технологій та техніки, ресурсозберігаючих технологій, розвитку та модернізації об’єктів інфраструктури та соціальної сфери.

УДК 656.001.12/.18
Потрібні нові підходи, командна робота / Гладкіх І.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 14—16.
Розглянуто тенденції економічного розвитку Придніпровської залізниці. Досліджено співвідношення вантажно-розвантажувальних та перевізних ресурсів залізниці й гірничо-збагачувального та гірничо-металургійного комплексів, а також особливості та способи оновлення основних фондів залізниці.

УДК 656.001.12/.18
Динаміка розвитку залізниці / Кривопішин О.М. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 17—18.
Розглянуто особливості функціонування Південно-Західної залізниці, умови створення інвестиційного режиму та особливостей організації приміських перевезень, тарифоутворення у сфері пасажирських перевезень.

УДК 656.001.12/.18
Укрзалізниця: 1991—2006 роки / Мукмінова Т.А. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 19—31.
В статті розглянуто становлення та еволюційний розвиток центрального органу управління залізничним транспортом України — Укрзалізниці у 1991—2006 рр.

УДК 658.310.8:656.2
Укрзалізниця й академія — будуємо майбутнє разом / Данько М.І. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 32—35.
Розглянуто особливості організації навчального процесу в Українській державній академії залізничного транспорту, нові форми та інтеграцію навчання та виробничої діяльності залізниць, впровадження дистанційного навчання та підвищення фахової кваліфікації, основні напрямки наукових досліджень та участь у загальнодержавних, галузевих і міжнародних програмах у сфері розвитку залізничного транспорту.

УДК 658.3(045)
Методика оценки качества персонала предприятий и фирм / Ревенко Е.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 36—40.
Показаны проблемы, связанные с оценкой качества персонала, последние достижения и публикации в этой области. Изложены внешние и внутренние требования к руководителям организаций, их роль в определении целей, концепций и стратегий развития, распространения информации, мотивации труда и др., а также новые способы оценки персонала.

УДК 658.012.2:656.2
Концептуальні підходи до створення системи управління бізнес-процесами у залізничній галузі / Родіонов І.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 41—43.
Представлено аналіз можливостей використання та застосування інформаційної системи управління в залізничній галузі. Викладено концептуальні підходи до створення системи управління бізнес-процесами на залізничному транспорті. Запропоновано функціональність модулів системи управління та визначено шляхи переформування ERP-проекту в проект побудови корпоративної системи управління бізнес-процесами.

УДК 658.012.12:656.2
Повышение эффективности основной деятельности железных дорог Украины за счет использования аутсорсинга / Эйтутис Г.Д., Эйтутис Д.Г. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 44—45.
Показаны направления деятельности железных дорог, на которых выполнение непрофильных функций целесообразно вывести на аутсорсинг. Изложены преимущества, которые получают железные дороги в таком случае.

УДК 656.1/.7:338.47
Принципи складання калькуляцій на додаткові послуги, що надаються пасажирам / Бараш Ю.С., П’ятигорець Г.С. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 46—48.
 Показано порядок калькуляції на додаткові послуги. Запропоновано нові принципи калькуляції розподілу витрат на ці послуги та структуру виробничої собівартості.

УДК 338.26:656.001.18
Основні напрями забезпечення державної підтримки пріоритетних програм розвитку галузей економіки / Садловська І.П. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 48—49.
Показано пріоритетність галузей економіки щодо державної підтримки їх розвитку шляхом створення умов для інвестування або кредитування з державного і місцевих бюджетів.

УДК656.2:006
Процесний підхід до управління якістю на вагоноремонтному підприємстві / Мямлін С.В., Купріян Ю.О. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 50—52.
Пропонується вважати процес ремонту вантажних вагонів як один із базових бізнес-процесів. Наведено алгоритм визначення таких бізнес-процесів і специфіку побудови їх системи управління якістю.

УДК 656.2.08
Стан справ та перспективи системи забезпечення надійності людського фактора на залізничному транспорті України / Самсонкін В.Н., Панарін С.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 52—53.
Показано значення людського фактора, зокрема працівників локомотивного господарства, у забезпеченні безпеки руху на залізницях. Досліджено процес контролю функціонального стану локомотивних бригад та психологічні методи реабілітації.

УДК 658.345:656.2
Система медико-психологічного супроводження працівників залізничного транспорту України / Шалаєва Т.О. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 54—55.
Доведено актуальність упровадження «Системи медико-психологічного супроводження працівників залізничного транспорту України» і визначено головні завдання щодо актуалізації впровадження цієї системи.

УДК 625.115:625.114
Об оптимизации размерных соотношений в паре «колесо—рельс» / Даниленко Э.И. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 56—59.
Представлен анализ размерных  соотношений в паре «колесо—рельс». Показана необходимость введения норматива на размер колесной колеи и уменьшения существующих зазоров между гребнями колес и рельсами с целью уменьшения поперечных перемещений колесных пар и виляния подвижного состава при его движении.

УДК 658.345:656.2
Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності локомотивних бригад / Клімова О.М. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 59—61.
Доведено необхідність медико-психологічного моніторингу персоналу в локомотивних депо і запропоновано методику психологічної експертизи.

УДК 629.45/.46.02/.06
Оцінка міцності надресорних балок візків вантажних вагонів / Терещак Ю.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 62—64.
Викладено результати теоретичних досліджень міцності надресорної балки трьох конструкційних варіантів (литої та двох штампозварних). Наведено результати розрахунків методом кінцевих елементів за допомогою програмного комплексу Nastran for Windows.

УДК 007:656.2
Оперативна оцінка ефективності  здійснення вантажних перевезень / Шиш В.О., Яновський П.О. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 65—69.
Наведено методику розрахунків і  витрат для здійснення вантажних перевезень залізничним підрозділом та результати їх розрахунків для конкретної дільниці. Зроблено висновки щодо структури фактичних витрат, необхідної для аналізу експлуатаційної роботи будь-якого підрозділу за певний період.

УДК 621.311
Пути снижения энергопотребления в электротяговых сетях постоянного тока / Корниенко В.В., Карпенко С.Я., Попкович С.В., Коломиец В.В., Доманский И.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 69—71.
Приведен анализ данных по переработке электроэнергии на тягу поездов. Даются рекомендации для проектирования или усиления существующих тяговых подстанций с целью снижения потерь электроэнергии.

УДК 658.012.122
Применение теории полумарковских процессов для управления работой вагонного парка / Слободян А.В. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 72—75.
Описана аналитическая модель прогнозирования основных прараметров функционирования вагонного парка. Получены явные зависимости для определения интервальных переходных вероятностей и количества рабочих циклов в заданном временном интервале.

УДК 625.11:656.2.022.846
Оценка экономической эффективности инвестиций на железных дорогах Украины в условиях ограниченных ресурсов / Эйтутис Г.Д. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 75—78.
Рассмотрено состояние инвестирования на железнодорожном транспорте. Предложена очередность инвестирования новых  проектов с целью обеспечения рационального развития данной отрасли, а также методика оценки инвестиций.

УДК 629.423.2.015
Влияние профиля колеса на экономическую эффективность работы железнодорожного подвижного состава / Гненный О.Н. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 79—82.
Установлен критерий экономической эффективности для выбора наиболее рационального профиля колес железнодорожного подвижного состава. Выполнено экономико-математическое описание влияния изменения профиля колеса на показатели эффективности.

УДК 629.463.62
Исследования динамических характеристик специализированной платформы для совков со скрапом / Мямлин С.В., Яловой А.И. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 83—88.
Показано решение задачи об установлении допустимых скоростей движения порожней специализированной платформы по магистральным путям железных дорог. Разработаны математические модели такой платформы на тележках моделей 18-477 и 18-100, имитирующие движение 4-осной и 2-осной тележкой вперед.

УДК 669.017:656.212.4/6
Вплив мікроструктури матеріалу костилів на їх руйнування / Кузін О.А., Мещерякова Т.М., Кузін М.О. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 89—91.
Запропоновано метод моделювання впливу механічного навантаження на зміни в структурі матеріалу, який дає можливість оцінювати залишковий ресурс костилів.

УДК 621.78.02
Розрахунок контактної  взаємодії гнучких елементів інструменту з деталлю у процесі поверхневого очищення / Куліченко А.Я. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 97—98.
Наведено методику розрахунку параметрів контактної взаємодії шорстких поверхонь гнучких робочих елементів інструменту і деталей у процесі поверхневого очищення металевих виробів.

УДК 656.2.01.338.1
Роль стратегічного маркетингу в плануванні, прогнозуванні та у збільшенні прибутку від пасажирських  перевезень / Аксьонов І.М. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 99—102.
Показано значущість стратегічного маркетингу в підвищенні результатів діяльності пасажирського комплексу та методика оцінки його стратегії. Наведено основні принципи стратегічного планування, його показники та стан виконання.

Abstracts ZTU-№ 6-2006

UDC 656.2
Economics, technological and financial foundations on the stage of formation the Ukraine railways / Gurnak V.M., Gurnak M.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss.6. — P. 3—7.
The historical prerequisites and political and economical factors, which determined the Ukrainian railways ways of formation and development and will influence their future, are viewed.

UDC 656.001.12/.18
Having had the great deal of changes / Mostoviy M.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss.6. — P. 8—10.
The peculiarities of L’viv Railway operation, the development of railway communications, the introduction of update transportation technologies, the service improvement on railway transport, the equipment of railways cross border points, the branch reforming features, the questions of personnel social protection are examined.

UDC 656.001.12/.18
State railway reforming is objective reality / Bolobolin S.P. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 10—11.
The specific features of Odessa Railway cooperation with sea commercial port and also the question connected with overestimation and renewal the basic funds, getting the ownership on railway infrastructure objects are viewed.

UDC 656.001.12/.18
On the way of renewal / Ostapchuk V.M. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 12—14.
The results of South Railway’s development and the dynamic of financial and economic indices in particular, the automation of transportation process, the rolling stock updating, the new technologies and techniques, the recourse saving technologies, the development and modernization of infrastructure and social sphere objects are viewed.

UDC 656.001.12/.18
Need in new approaches, in team work / Gladkih I.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 14—16.
The tendencies of Pridniprovska railway’s economical development are examined. The ratio of railway’s loading—unloading and transportation resources  and the ore mining, processing and smelting complexes is studied, and also the peculiarities and ways of renewal the railway’s basic funds are studied.

UDC 656.001.12/.18
Dynamic of railways development / Krivopishin O.M. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 17—18.
The peculiarities of South—West Railway operation, the conditions of investment procedure and features of commuter traffic organization, the tariff formation in the field of passenger transportation are examined.

UDC 656.001.12/.18
Ukrzaliznytsia: 1991—2006 / Mukminova T.A. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 19—31.
The formation and evolutional development of the main body of railway transport of Ukraine management — Ukrzaliznytsia — in 1991—2006 are viewed.

UDC 658.310.8:656.2
Ukrzaliznytsia and Academy— we build the future together / Dan’ko M.I. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 32—33.
The peculiarities of educational process organization in Ukrainian State Academy of Railway Transport, new forms of study and production activity integration in railway functioning, introduction of distance forms of study and raising the level of profession skills, main tendencies of science researches and participation in state, branch and international programmes in the fields of railway transport development are examined.

UDC 658.3(045)
Principles of estimation the enterprises’ and firms’ stuff quality / Revenko E.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 36—40.
The problem connected with estimation the stuff quality, the latest achievements and publications in this field are shown. The external and internal requirements to the heads of organization, their role in setting the objectives, conceptions and development strategy, spreading the information, work motivation etc., and also the new methods of stuff estimation, are stated.

UDC 658.012.2:656.2
Conceptual approaches to creation the system of business process management in the railway branch / Rodionov I.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 41—43.
The analysis of usage capabilities and application the informational system of management in railway branch is introduced. Conceptual approaches to creation the system of business processes management on railway transport are set out. Functioning of management system modules is offered and the ways of conversion the ERP—project to project of formation the corporative system of business processes management are determined.

UDC 658.012.12:656.2
Increasing the efficiency of Ukrainian railways principal activity due to outsourcing usage / Eitutis G.D., Eitutis D.G. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 44—45.
The directions of activities on the railways, where it is advisable to withdraw the performance of nonspecialized functions on outsourcing, are shown. The advantages that railways get in such cases are stated.

UDC 656.1/.7:338.47
Principles of calculation the additional services offered to passengers / Barash Yu.S., Piatigorets G.S. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 46—48.
The process of calculation the additional services is shown. The new principles of calculating, the expenses distribution on services and the structure of operational prime costs are offered.

UDC 338.26:656.001.18
Main directions of state support guarantee of the priority programmes of development the branches of economic / Sadlovska I.P. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 48—49.
The economic branches priority form the point of view of their state support by creation the condition for their investment or giving credit from state and local budgets are shown.

UDC 656.2:006
Process approach to management of quality on car repairing plant / Miamlin S.V., Kuprian Yu.O. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 50—52.
It is offered to consider the repair operation of freight cars as one of the basic business process. The algorithm of such business processes estimation and specific character of their system of quality development are given.

UDC 656.2.08
State and outlooks of the system supplying the human factor reliability on railway transport of Ukraine / Samsonkin V.M., Panarin S.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 52—53.
The meaning of human factor of locomotive economy personnel which guarantees the traffic safity on railways is shown. The procedure of locomotive crew operational state and psychological methods of rehabilitation are offered.

UDC 658.345:656.2
System of medical-psychological support of personnel on railway transport in Ukraine / Shalaeva T.O. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss.6. — P. 54—55.
The urgency of implementation «The system of medical and psychological support of personnel of Ukrainian railway transport» is proved and the main tasks as for that are determined.

UDC 625.115:625.114
About optimization the size correlations in «wheel—rail» pair / Danilenko E.I. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 56—59.
The analysis of size correlation in «wheel—rail» pair is introduced. The necessity of introduction the standard on wheel track size and the gap between flanges and rails with the purpose of decreasing the wheel pairs cross motion and vehicle hunting at its movement is shown.

UDC 658.345:656.2
Psycho physiological ensuring of engine crews professional activity / Klimova O.M. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 59—61.
The necessity of medical and psycho physiological monitoring of the crew in locomotive depot is proved and the procedure of psychological examination is offered.

UDC 629.45/.46.02/.06
Estimation the strength of bogie bolsters in freight cars / Tereshchak Yu.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 62—64.
The results of theoretical study on strength of bogie bolster of three constructional variants (cast and two extended) are stated. The results of calculation by method of finite-element are given.

UDC 007:656.2
On-line estimation of effective performance the freight transportation / Shysh V.O., Yanovsky O.P. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 65—69.
The methods of calculation the incomes and expenses from freight transportation operations on railways subdivision and the results of their calculations for definite section are presented. The conclusions as for actual expenses structure and analysis necessary for operational work of any subdivision for set period of time are made.

UDC 621.311
Ways of reducing the energy consumption in direct current traction networks / Kornienko V.V., Karpenko S.Ya., Popkovich S.V., Kolomiets V.V., Domansky I.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 69—71.
The data analysis as for electric power processing on train traction is given. Recommendations for designing and amplification existing traction substations with the purpose of energy losses reduction are given.

UDC 658.012.122
Appliance the demi-markov processes theory for the car park management / Slobodian A.V. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006.— Iss. 6.— P. 72—75.
The analytical model of forecasting the main parameters of car-park functioning is described. The clear dependencies for the determination the internal transition probabilities and the number of work cycle in specified time interval are given.

UDC 625.11:656.2.022.846
Estimation of cost-effectiveness the investments on Ukrainian railways at the conditions of limited resources / Eitutis G.D. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 75—78.
The state of investments on railway transport is viewed. The order of priority the new projects with the purpose of ensuring this particular branch sustainable development is offered and also the method of investment estimation is given.

UDC 629.423.2.015
Influence of wheel profile on the cost performance of railway rolling stock / Gnenniy O.N. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 79—82.
The criterion of cost-performance for the choice of the most efficient wheel profile of railway rolling stock is stated. The economic-mathematical description of the change in wheel profile on efficiency index is made.

UDC 629.463.62
Study the dynamic characteristic of special-purpose bay for scoop with the scrap / Miamlin S.V., Yalovoy A.I. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 83—88.
The task solution about setting the permitted movement speed of empty special-purpose bay on main railway track is shown. The mathematical model of such bay on models 18-477 and 18-100 bogies, which simulate the movement by biaxial and tetra axial bogie ahead, is worked out.

UDC 669.017:656.212.4/6
Influence of microstructure the tie cotters material on their wear-out failure / Kuzin O.A., Meshcheriakova T.M., Kuzin M.O. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 89—91.
The method of simulation the influence of mechanical loading on changes in material structure is given; that gives possibility to estimate the cotter remaining life.

UDC 621.78.02
Calculation the parameters of contact interaction of tool’s flexible units with the detail during surface depuration process / Kulichenko A.Ya. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 97—98.
The method of calculation the contact interaction parameters of shaggy surface in tool’s flexible working units and details in metal pieces surface depuration process are given.

UDC 656.2.01.338.1
Role of strategic marketing in planning, forecasting and in profit markup from passenger transportation / Aksionov I.M. // The Railway Transport of Ukraine. — 2006. — Iss. 6. — P. 99—102.
The significance of strategic marketing in result increasing the passenger complex activity and the methods of its strategy estimation are shown. The main principles of strategic planning, its characteristics and stages of realization are given.

2 Responses to Реферати статей

  1. марія коментує:

    Привіт! Якщо хтось має в електроному варіанті дану статтю УДК 656.001.12/.18
    Динаміка розвитку залізниці / Кривопішин О.М. // Залізнич. транспорт України. — 2006. — № 6. — С. 17—18. Перекиньте мені, мені вона дуже-дуже потрібна для написання роботи, буду дуже сильно вдячною.Поможіть!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Houston SEO коментує:

    Wow! This blog looks exactly like my old one!
    It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: