Зміст журналу

Зміст журналу “Залізничний транспорт України” № 6-2006 

 Contents
 

To the 15th Anniversary of Ukrzaliznytsia foundation
Economics, technological and financial foundations on the stage of
formation the Ukraine railways
Having had the great deal of changes
State railway reforming is objective reality
On the way of renewal
Need in new approaches, in team work…
Dynamic of railways development
Ukrzaliznytsia: 1991—2006

Complex problems of transport
Ukrzaliznytsia and Academy — we build the future together 
Principles of estimation the enterprises’ and firms’ stuff quality
Conceptual approaches to creation the system of business process
management in the railway branch
Process approach to management of quality on car repairing plant
State and outlooks of the system supplying the human factor reliability
on railway transport of Ukraine
System of medical-psychological support of personnel on railway
transport in Ukraine
Psycho physiological ensuring of engine crews professional activity
Estimation the strength of bogie bolsters in freight cars
On-line estimation of effective performance the freight transportation
Ways of reducing the energy consumption in direct current traction
networks

Transport economics
Increasing the efficiency of Ukrainian railways principal activity due to
outsourcing usage
Principles of calculation the additional services offered to passengers
Main directions of state support guarantee of the priority programmes
of development the branches of economic
Appliance the demi-markov processes theory for the car park
management
Estimation of cost-effectiveness the investments on Ukrainian railways
at the conditions of limited resources
Influence of wheel profile on the cost performance of railway rolling stock
Role of strategic marketing in planning, forecasting and in profit
markup from passenger transportation

Engineering and technology
About optimization the size correlations in «wheel—rail» pair
Study the dynamic characteristic of special-purpose bay for scoop with
the scrap
Influence of microstructure the tie cotters material on their wear-out failure
Calculation the parameters of contact interaction of tool’s flexible
units with the detail during surface depuration process

Information
KEMT: Yesterday, today and always. The 130th anniversary of Kyiv
Electromechanical College of Railway Transport

100 years from the date of birth
Vasyl Mikolaevich Tveritin — scientist, teacher, educator

Article abstracts

ЗМІСТ  ЗТУ № 6-2006

До 15-річчя створення Укрзалізниці

Економіко-технологічні та фінансові засади на етапі становлення
Українських залізниць
У нас багато чого змінилося
Реформування державної залізниці — це об’єктивна реальність
Шляхом оновлення
Потрібні нові підходи, командна робота…
Динаміка розвитку залізниці
Укрзалізниця: 1991—2006 роки

Комплексні проблеми транспорту
Укрзалізниця й академія — будуємо майбутнє разом!
Методика оцінки якості персоналу підприємств і фірм
Концептуальні підходи до створення системи управління бізнес-
процесами у залізничній галузі
Процесний підхід до управління якістю на вагоноремонтному
підприємстві
Стан справ та перспективи системи забезпечення надійності
людського фактора на залізничному транспорті України
Система медико-психологічного супроводження працівників
залізничного транспорту України
Психофізіологічне забезпечення професійної діяльності
локомотивних бригад
Оцінка міцності надресорних балок візків вантажних вагонів
Оперативна оцінка ефективності здійснення вантажних перевезень
Шляхи зниження енергоспоживання в електротягових мережах
постійного струму

Економіка транспорту
Підвищення ефективності основної діяльності залізниць України за
рахунок використання аутсорсингу
Принципи складання калькуляцій на додаткові послуги, що
надаються пасажирам
Основні напрями забезпечення державної підтримки пріоритетних
програм розвитку галузей економіки
Застосування теорії полумарківських процесів для управління
роботою вагонного парку
Оцінка економічної ефективності інвестицій на залізницях України в умовах обмежених ресурсів
Вплив профілю колеса на  економічну ефективність роботи 
залізничного рухомого складу 
Роль стратегічного маркетингу в плануванні, прогнозуванні та у 
збільшенні прибутку від пасажирських перевезень

Техніка та технології
Про оптимізацію розмірних співвідношень у парі «колесо—рейка»
Дослідження динамічних характеристик спеціалізованої платформи 
для совків зі скрапом
Вплив мікроструктури матеріалу костилів на їх руйнування
Розрахунок контактної взаємодії гнучких елементів інструменту з 
деталлю у процесі поверхневого очищення

Інформація 
КЕМТ: вчора, сьогодні  й завжди. Київському електромеханічному 
технікуму залізничного транспорту виповнилося 130 років

До 100-річчя з дня народження
Василь Миколайович Тверітін  —  вчений, педагог, вихователь.

Реферати статей

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

%d блогерам подобається це: